Trường tiểu học Phú Bình mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường tiểu học Phú Bình  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0964823375. 

Email        : C1so1Phubinh.tuyenquang@moet.edu.vn

Bài viết liên quan